Difference between revisions of "Skriftlig erklaering ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
m (Infobox Version)
Line 2: Line 2:
  
  
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} [[Written_declaration_ACTA_12/2010|EN]]  -
+
{{Written declaration ACTA 12/2010 multilang}}
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010|ES]]  -
 
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010}} [[Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010|ET]]  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010|FI]]  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} [[Declaration_ecrite_ACTA_12/2010|FR]]  -
 
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010|HU]]  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010|IT]]  -
 
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010|LT]]  -
 
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010|LV]]  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010|MT]]  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010|NL]]  -
 
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010|PL]]  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} [[Declaracao_escrita_ACTA_12/2010|PT]]  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} [[Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010|RO]]  -
 
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010|SK]]  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} [[Pisna_izjava_ACTA_12/2010|SL]]  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010|SV]]  -
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010|BG]]  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010|CS]]  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010|DA]]  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} [[Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010|DE]]  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010|EL]]
 
 
 
  
  

Revision as of 08:54, 9 August 2011

On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!
SKRIFTLIG ERKLÆRING

jf. forretningsordenens artikel 123

om manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Frist: 17.6.2010


Skriftlig erklæring om manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A. der henviser til de igangværende forhandlinger om antipiratkopieringsaftalen (ACTA),
B. der henviser til Europa-Parlamentets rolle på det handelsretlige område i den fælles beslutningsprocedure og dets adgang til forhandlingsdokumenter, som er garanteret i Lissabontraktaten,
1. mener, at den foreslåede aftale ikke indirekte bør pålægge en harmonisering af EU's lovgivning om ophavsrettigheder, patenter og varemærker, og at nærhedsprincippet bør overholdes;
2. erklærer, at Kommissionen straks bør gøre alle dokumenter vedrørende de igangværende forhandlinger offentligt tilgængelige;
3. mener, at den foreslåede aftale hverken bør gennemtvinge begrænsninger af retten til en retfærdig rettergang eller svække de grundlæggende rettigheder så som ytringsfrihed og privatlivets fred;
4. understreger, at der i de tilfælde, hvor der allerede er iværksat civile foranstaltninger, skal ske en vurdering af de økonomiske og innovationsmæssige risici, inden der indføres strafferetlige sanktioner;
5. mener, at internettjenesteudbydere ikke skal være ansvarlige for de data, som de via deres tjeneste overfører eller hoster, i et omfang der ville kræve forudgående tilsyn eller filtrering af sådanne data;
6. påpeger, at enhver foranstaltning, som har til formål at styrke beføjelserne for grænseoverskridende inspektion og beslaglæggelser af varer, ikke bør skade den globale adgang til lovlige, overkommelige og sikre lægemidler;
7. pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og til medlemsstaternes parlamenter.