Difference between revisions of "Rasytinis pareiskimas ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Line 1: Line 1:
 +
<div style="padding:10px; border: 2px solid #F00; font-weight:bold;">On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this [http://www.laquadrature.net/en/european-parliament-vs-acta-rejection-is-the-only-option victory]!! The fight is not over: [http://www.laquadrature.net/en/ACTA ACTA] must be rejected!!</div>
 +
 +
 
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} [[Written_declaration_ACTA_12/2010|EN]]  -
 
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} [[Written_declaration_ACTA_12/2010|EN]]  -
 
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010|ES]]  -
 
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010|ES]]  -

Revision as of 13:26, 12 November 2010

On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!


{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} EL


RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį

dėl nepakankamai skaidraus proceso ir galimai smerktino Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) turinio

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Galioja iki: 17.6.2010


Rašytinis pareiškimas dėl nepakankamai skaidraus proceso ir galimai smerktino Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) turinio

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A. kadangi tebevyksta derybos dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA),
B. kadangi pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas gali dalyvauti taikant bendro sprendimo procedūrą komerciniams klausimams spręsti ir jam užtikrinama teisė susipažinti su derybų dokumentais,
1. mano, kad siūlomu susitarimu neturėtų būti netiesiogiai derinama ES autorių teisė, patentų ar prekių ženklų teisė. Reikėtų laikytis subsidiarumo principo;
2. pareiškia, kad Komisija turėtų nedelsiant viešai paskelbti bet kokius dokumentus, susijusių su tebevykstančiomis derybomis;
3. mano, kad siūlomu susitarimu tinkamam teismo procesui neturėtų būti nustatomi apribojimai ir neturėtų būti menkinamos pagrindinės teisės, kaip antai saviraiškos laisvė ir teisė į privatumą;
4. pabrėžia, kad ekonomikos ir inovacijų rizika turi būti vertinama prieš nustatant baudžiamąsias sankcijas, kai jau esama civilinių priemonių;
5. mano, kad interneto paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už duomenis, perduodamus ar tvarkomus naudojantis jų paslaugomis tokiu mastu, kad dėl to reikėtų iš anksto peržiūrėti ar filtruoti tokius duomenis;
6. pabrėžia, kad taikant bet kokią priemonę, skirtą didinti tarpvalstybinio prekių tikrinimo ir sulaikymo įgaliojimus, neturėtų būti kenkiama visuotinei teisei gauti teisėtų, įperkamų ir saugių vaistų;
7. paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.