Difference between revisions of "Rasytinis pareiskimas ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(8 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} [[Written_declaration_ACTA|EN]]  -
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA|ES]]  - 
 
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} [[Kirjalik_deklaratsioon_ACTA|ET]]  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA|FI]]  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} [[Declaration_ecrite_ACTA|FR]]  -
 
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA|HU]]  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA|IT]]  -
 
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA|LV]]  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA|MT]]  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA|NL]]  -
 
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA|PL]]  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} [[Declaracao_escrita_ACTA|PT]]  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} [[Declaratie_scrisa_ACTA|RO]]  -
 
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA|SK]]  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} [[Pisna_izjava_ACTA|SL]]  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA|SV]]  - 
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA|BG]]  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA|CS]]  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA|DA]]  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}} [[Schrifliche_erklarung_ACTA|DE]]  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA|EL]]
 
 
 
 
 
 
 
=RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS=
 
 
 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį
 
 
 
dėl nepakankamai skaidraus proceso ir galimai smerktino Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) turinio
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Galioja iki: 17.6.2010
 
 
 
 
 
<b>Rašytinis pareiškimas dėl nepakankamai skaidraus proceso ir galimai smerktino Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) turinio</b>
 
 
 
<i>Europos Parlamentas,</i>
 
 
 
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,
 
 
 
A. kadangi tebevyksta derybos dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA),<br/>
 
B. kadangi pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas gali dalyvauti taikant bendro sprendimo procedūrą komerciniams klausimams spręsti ir jam užtikrinama teisė susipažinti su derybų dokumentais,<br/>
 
1. mano, kad siūlomu susitarimu neturėtų būti netiesiogiai derinama ES autorių teisė, patentų ar prekių ženklų teisė. Reikėtų laikytis subsidiarumo principo;<br/>
 
2. pareiškia, kad Komisija turėtų nedelsiant viešai paskelbti bet kokius dokumentus, susijusių su tebevykstančiomis derybomis;  <br/>
 
3. mano, kad siūlomu susitarimu tinkamam teismo procesui neturėtų būti nustatomi apribojimai ir neturėtų būti menkinamos pagrindinės teisės, kaip antai saviraiškos laisvė ir teisė į privatumą;<br/>
 
4. pabrėžia, kad ekonomikos ir inovacijų rizika turi būti vertinama prieš nustatant baudžiamąsias sankcijas, kai jau esama civilinių priemonių;<br/>
 
5. mano, kad interneto paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už duomenis, perduodamus ar tvarkomus naudojantis jų paslaugomis tokiu mastu, kad dėl to reikėtų iš anksto peržiūrėti ar filtruoti tokius duomenis;<br/>
 
6. pabrėžia, kad taikant bet kokią priemonę, skirtą didinti tarpvalstybinio prekių tikrinimo ir sulaikymo įgaliojimus, neturėtų būti kenkiama visuotinei teisei gauti teisėtų, įperkamų ir saugių vaistų;<br/>
 
7. paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.<br/>
 
 
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 17:01, 4 August 2015