Difference between revisions of "Pisomne vyhlasenie ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} [[Written_declaration_ACTA|EN]]  -
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA|ES]]  - 
 
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} [[Kirjalik_deklaratsioon_ACTA|ET]]  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA|FI]]  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} [[Declaration_ecrite_ACTA|FR]]  -
 
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA|HU]]  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA|IT]]  -
 
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA|LT]]  -
 
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA|LV]]  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA|MT]]  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA|NL]]  -
 
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA|PL]]  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} [[Declaracao_escrita_ACTA|PT]]  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} [[Declaratie_scrisa_ACTA|RO]]  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} [[Pisna_izjava_ACTA|SL]]  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA|SV]]  - 
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA|BG]]  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA|CS]]  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA|DA]]  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA}} [[Schriftliche_erklarung_ACTA|DE]]  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA|EL]]
 
 
 
 
 
 
 
=PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE=
 
 
 
predložené v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku
 
 
 
o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Platné do: 17.6.2010
 
 
 
 
 
<b>Písomné vyhlásenie o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)</b>
 
 
 
<i>Európsky parlament,</i>
 
 
 
– so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,
 
 
 
A. keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA),<br/>
 
B. keďže v Lisabonskej zmluve sa zaručuje spolurozhodovacia úloha Európskeho parlamentu v obchodných veciach a jeho prístup k dokumentom z rokovaní,<br/>
 
1. domnieva sa, že navrhovaná dohoda by nemala nepriamo ukladať povinnosť harmonizovať predpisy EÚ v oblasti autorského a patentového práva a práva ochranných známok a že by sa mala dodržiavať zásada subsidiarity;<br/>
 
2. vyhlasuje, že Komisia by mala okamžite sprístupniť verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní;<br/>
 
3. usudzuje, že navrhovaná dohoda by nemala ukladať obmedzenia na riadny súdny proces alebo oslabovať základné práva, ako je sloboda prejavu a právo na súkromie;<br/>
 
4. zdôrazňuje, že hospodárske a inovačné riziká sa musia posúdiť pred zavedením trestných sankcií tam, kde už existujú občianskoprávne opatrenia;<br/>
 
5. domnieva sa, že poskytovatelia internetových služieb by nemali byť zodpovední za údaje prenášané alebo zhromažďované prostredníctvom ich služieb do takej miery, že by bol nutný predbežný dohľad alebo filtrovanie takýchto údajov;<br/>
 
6. zdôrazňuje, že žiadne opatrenie, ktorého cieľom je posilnenie právomocí týkajúcich sa cezhraničnej kontroly a zadržania tovaru, by nemalo narušiť celosvetový prístup k legálnym, cenovo dostupným a bezpečným liekom;<br/>
 
7. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil Komisii , Rade a parlamentom členským štátov.<br/>
 
 
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 18:19, 4 August 2015