Pisna izjava ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 21:14, 5 March 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} SK - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} EL


PISNA IZJAVA

v skladu s členom 123 poslovnika

o premajhni preglednosti postopka, povezanega s trgovinskim sporazumom proti ponarejanju (ACTA) in morebitni sporni vsebini

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Pretek roka: 17.6.2010


Pisna izjava o premajhni preglednosti postopka, povezanega s trgovinskim sporazumom proti ponarejanju (ACTA) in morebitni sporni vsebini

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A. ker pogajanja o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA) še potekajo,
B. ker Lizbonska pogodba Parlamentu zagotavlja vlogo v postopku soodločanja v povezavi z gospodarskimi zadevami in dostop do pogajalskih dokumentov,
1. meni, da predlagan sporazum ne bi smel posredno narekovati usklajevanja zakonodaje EU o avtorskih pravicah, patentih ali blagovnih znamkah in da je treba upoštevati načelo subsidiarnosti;
2. izjavlja, da mora Komisija takoj dati v javnost vse dokumente, povezane s potekajočimi pogajanji,
3. meni, da predlagan sporazum ne bi smel vsiljevati omejitev za poštene sodne postopke ali omajati temeljnih pravic, kot so svoboda izražanja in pravica do zasebnosti;
4. poudarja, da je treba oceniti gospodarsko tveganje in tveganje, povezano z inovacijami pred uvedbo kazenskih sankcij, kadar že obstajajo civilni ukrepi;
5. meni, da ponudniki internetnih storitev za podatke, ki jih prenašajo ali gostijo s pomočjo svojih storitev, ne bi smeli nositi take odgovornosti, da bi morali te podatke pred prenosom nadzirati ali filtrirati;
6. poudarja, da noben ukrep, ki naj bi povečal pooblastila za čezmejne preglede in zasego blaga, ne bi smel ogroziti globalnega dostopa do zakonitih in varnih zdravil po zmernih cenah;
7. naroča svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in parlamentom držav članic.