Pisemne prohlaseni ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 20:14, 5 March 2010 by Meriem (talk | contribs) (New page: {{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} - {{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}} - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}}


PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ

předložené v souladu s článkem 123 jednacího řádu

o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Platné do: 17. 6. 2010


Písemné prohlášení o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A. vzhledem k právě probíhajícím jednáním týkajícím se obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA),
B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zaručuje Evropskému parlamentu spolurozhodovací roli v obchodních záležitostech a přístup k dokumentům z jednání,
1. domnívá se, že navrhovaná dohoda by neměla nepřímo ukládat harmonizaci autorského práva, patentového práva a známkového práva EU, a že by měla být dodržována zásada subsidiarity;
2. prohlašuje, že Komise by měla okamžitě zveřejnit všechny dokumenty související s probíhajícími jednáními;
3. domnívá se, že navrhovaná dohoda by neměla omezovat náležitý soudní proces a ani by neměla oslabovat základní práva, jako je svoboda projevu a právo na soukromí;
4. zdůrazňuje, že v případech, kde již existují občanskoprávní opatření, musí před zavedením trestních sankcí proběhnout hodnocení hospodářských a inovačních rizik;
5. domnívá se, že poskytovatelé internetových služeb by neměli nést odpovědnost za data přenášená nebo shromažďovaná prostřednictvím jejich služeb do té míry, že by byl nutný prvotní dohled nebo filtrování těchto dat;
6. upozorňuje, že jakékoliv opatření, jehož cílem je posílení pravomocí přeshraniční kontroly a zabavování zboží, by nemělo poškodit celosvětový přístup k zákonem povoleným, cenově dostupným a bezpečným lékům;
7. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal Komisi, Radě a parlamentům členských států.