Declaratie scrisa ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 13:27, 12 November 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!


{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} EL


DECLARAŢIE SCRISĂ

depusă în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură

privind lipsa unui proces transparent și conținutul potențial controversat al Acordului comercial de combatere a contrafacerii (ACCA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Data limită: 17.6.2010


Declarație scrisă privind lipsa unui proces transparent și conținutul potențial controversat al Acordului comercial de combatere a contrafacerii (ACCA)

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât negocierile privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACCA) sunt în curs;
B. întrucât rolul Parlamentului în procedura de codecizie privind chestiuni comerciale și accesul său la documentele de negociere sunt garantate de Tratatul de la Lisabona,
1. consideră că acordul propus nu ar trebui să impună, în mod indirect, armonizarea legislației privind drepturile de autor, brevetele de invenție sau mărcile înregistrate și că trebuie respectat principiul subsidiarității;
2. consideră că acordul propus nu ar trebui să impună restricții bunului mers al procedurilor judiciare, nici să slăbească drepturile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și dreptul la viața privată;
3. subliniază că riscurile economice și cele în materie de inovare trebuie evaluate înainte de introducerea unor sancțiuni penale în cazurile în care există deja măsuri de drept civil;
4. consideră că furnizorii de servicii de internet nu ar trebui să fie ținuți responsabili pentru datele transmise prin intermediul serviciilor lor în măsura în care acest lucru ar impune o monitorizare prealabilă sau o filtrare a acestor date;
5. subliniază că orice măsură care vizează consolidarea competențelor în materie de inspecții transfrontaliere și de confiscare a bunurilor nu ar trebui să prejudicieze accesul global la medicamente legale, la prețuri abordabile și sigure;
6. declară că nu va fi în măsură să dea avizul conform cu privire la acordul propus în cazul în care aspectele menționate mai sus nu sunt respectate;
7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și parlamentelor statelor membre.