Írasbeli nyilatkozat ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} FR - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} EL


ÍRÁSBELI NYILATKOZAT

az eljárási szabályzat 123. cikke alapján

a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással (ACTA) kapcsolatos átlátható eljárás hiányáról és annak esetlegesen kifogásolható tartalmáról

Françoise Castex, Zuzana Roithova, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Lejárat időpontja: 17.6.2010


Írásbeli nyilatkozat a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással (ACTA) kapcsolatos átlátható eljárás hiányáról és annak esetlegesen kifogásolható tartalmáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A. mivel a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásra (ACTA) vonatkozóan jelenleg folynak a tárgyalások,
B. mivel az Európai Parlament kereskedelmi ügyekben meglévő együttdöntési szerepét, valamint a tárgyalási dokumentumokhoz való hozzáférését a Lisszaboni Szerződés garantálja,
1. úgy véli, hogy a javasolt megállapodásnak nem szabad közvetetten az uniós szerzői, szabadalmi, illetve védjegyjog harmonizációját előírnia, és szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani;
2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak haladéktalanul közzé kell tennie a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot;
3. azon a véleményen van, hogy a javasolt megállapodásnak nem szabad korlátok közé kényszerítenie a megfelelő igazságszolgáltatási eljárást, valamint nem szabad gyengítenie az olyan alapvető jogokat, mint a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélet tiszteletben tartásához való jog;
4. hangsúlyozza, hogy – amennyiben már léteznek polgári jogi intézkedések – a gazdasági és innovációs kockázatok értékelésének a büntetőjogi szankciók bevezetése előtt kell megtörténnie;
5. úgy véli, hogy az internetszolgáltatók nem viselhetik a felelősséget a szolgáltatásaikon keresztül továbbított vagy tárolt adatokért olyan mértékben, hogy az az ilyen adatok előzetes ellenőrzését vagy szűrését vonja maga után;
6. hangsúlyozza, hogy az áruk határokon átnyúló ellenőrzése és lefoglalása tekintetében meglévő hatáskörök megerősítésére irányuló intézkedések nem sérthetik a jogszerű, megfizethető és biztonságos gyógyszerekhez való világszintű hozzáférést;
7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot, az aláírók nevével együtt, a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamok parlamentjeinek.