Difference between revisions of "Írasbeli nyilatkozat ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(New page: {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||Written_declaration_ACTA}} - {{#icon:ES.png|Espagne||Declaracion_por_escrito_ACTA}} - {{#icon:EE.png|Estonie||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} - {{#icon:FI.p...)
 
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|Royaume-Uni||Written_declaration_ACTA}}  -
+
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}}  -
{{#icon:ES.png|Espagne||Declaracion_por_escrito_ACTA}}  -
+
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}}  -
{{#icon:EE.png|Estonie||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}}  -
+
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}}  -
{{#icon:FI.png|Finlande||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}}  -
+
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}}  -
{{#icon:FR.png|France||Declaration_ecrite_ACTA}}  -
+
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}}  -
{{#icon:IT.png|Italie||Dichiarazione_scritta_ACTA}}  -
+
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}}  -
{{#icon:LT.png|Lituanie||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}}  -
+
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}}  -
{{#icon:LV.png|Lettonie||Rakstiska_deklaracija_ACTA}}  -
+
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}}  -
{{#icon:MT.png|Malte||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}}  -
+
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}}  -
{{#icon:NL.png|Pays-Bas||Schriftelijke_verklaring_ACTA}}  -
+
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}}  -
{{#icon:PL.png|Pologne||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}}  -
+
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}}  -
{{#icon:PT.png|Portugal||Declaracao_escrita_ACTA}}  -
+
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}}  -
{{#icon:RO.png|Roumanie||Declaratie_scrisa_ACTA}}  -
+
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}}  -
{{#icon:SK.png|Slovaquie||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}}  -
+
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}}  -
{{#icon:SI.png|Slovénie||Pisna_izjava_ACTA}}  -
+
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}}  -
{{#icon:SE.png|Suède||Skriftlig_forklaring_ACTA}}  -
+
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}}  -
{{#icon:BG.png|Bulgarie||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}}  -
+
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}}  -
{{#icon:CZ.png|République tchèque||Pisemne_prohlaseni_ACTA}}  -
+
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}}  -
{{#icon:DK.png|Danemark||Skriftlig_erklaering_ACTA}}  -
+
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}}  -
{{#icon:DE.png|Allemagne||Schrifliche_erklarung_ACTA}}  -
+
{{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}}  -
{{#icon:GR.png|Grèce||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}}
+
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}}
  
  

Revision as of 19:47, 5 March 2010

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} - {{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}} - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}}


ÍRÁSBELI NYILATKOZAT

az eljárási szabályzat 123. cikke alapján

a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással (ACTA) kapcsolatos átlátható eljárás hiányáról és annak esetlegesen kifogásolható tartalmáról

Françoise Castex, Zuzana Roithova, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Lejárat időpontja: 17.6.2010


Írásbeli nyilatkozat a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással (ACTA) kapcsolatos átlátható eljárás hiányáról és annak esetlegesen kifogásolható tartalmáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A. mivel a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásra (ACTA) vonatkozóan jelenleg folynak a tárgyalások,
B. mivel az Európai Parlament kereskedelmi ügyekben meglévő együttdöntési szerepét, valamint a tárgyalási dokumentumokhoz való hozzáférését a Lisszaboni Szerződés garantálja,
1. úgy véli, hogy a javasolt megállapodásnak nem szabad közvetetten az uniós szerzői, szabadalmi, illetve védjegyjog harmonizációját előírnia, és szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani;
2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak haladéktalanul közzé kell tennie a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot;
3. azon a véleményen van, hogy a javasolt megállapodásnak nem szabad korlátok közé kényszerítenie a megfelelő igazságszolgáltatási eljárást, valamint nem szabad gyengítenie az olyan alapvető jogokat, mint a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélet tiszteletben tartásához való jog;
4. hangsúlyozza, hogy – amennyiben már léteznek polgári jogi intézkedések – a gazdasági és innovációs kockázatok értékelésének a büntetőjogi szankciók bevezetése előtt kell megtörténnie;
5. úgy véli, hogy az internetszolgáltatók nem viselhetik a felelősséget a szolgáltatásaikon keresztül továbbított vagy tárolt adatokért olyan mértékben, hogy az az ilyen adatok előzetes ellenőrzését vagy szűrését vonja maga után;
6. hangsúlyozza, hogy az áruk határokon átnyúló ellenőrzése és lefoglalása tekintetében meglévő hatáskörök megerősítésére irányuló intézkedések nem sérthetik a jogszerű, megfizethető és biztonságos gyógyszerekhez való világszintű hozzáférést;
7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot, az aláírók nevével együtt, a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamok parlamentjeinek.