Difference between revisions of "Írasbeli nyilatkozat ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
m (Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(6 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} [[Written_declaration_ACTA|EN]]  -
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA|ES]]  - 
 
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} [[Kirjalik_deklaratsioon_ACTA|ET]]  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA|FI]]  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} [[Declaration_ecrite_ACTA|FR]]  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA|IT]]  -
 
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA|LT]]  -
 
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA|LV]]  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA|MT]]  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA|NL]]  -
 
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA|PL]]  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} [[Declaracao_escrita_ACTA|PT]]  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} [[Declaratie_scrisa_ACTA|RO]]  -
 
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA|SK]]  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} [[Pisna_izjava_ACTA|SL]]  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA|SV]]  - 
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA|BG]]  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA|CS]]  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA|DA]]  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA}} [[Schriftliche_erklarung_ACTA|DE]]  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA|EL]]
 
 
 
 
 
 
 
=ÍRÁSBELI NYILATKOZAT=
 
 
 
az eljárási szabályzat 123. cikke alapján
 
 
 
a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással (ACTA) kapcsolatos átlátható eljárás hiányáról és annak esetlegesen kifogásolható tartalmáról
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithova, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Lejárat időpontja: 17.6.2010
 
 
 
 
 
<b>Írásbeli nyilatkozat a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással (ACTA) kapcsolatos átlátható eljárás hiányáról és annak esetlegesen kifogásolható tartalmáról </b>
 
 
 
<i>Az Európai Parlament,</i>
 
 
 
– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,
 
 
 
A. mivel a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásra (ACTA) vonatkozóan jelenleg folynak a tárgyalások,<br/>
 
B. mivel az Európai Parlament kereskedelmi ügyekben meglévő együttdöntési szerepét, valamint a tárgyalási dokumentumokhoz való hozzáférését a Lisszaboni Szerződés garantálja,<br/>
 
1. úgy véli, hogy a javasolt megállapodásnak nem szabad közvetetten az uniós szerzői, szabadalmi, illetve védjegyjog harmonizációját előírnia, és szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani;<br/>
 
2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak haladéktalanul közzé kell tennie a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot;<br/>
 
3. azon a véleményen van, hogy a javasolt megállapodásnak nem szabad korlátok közé kényszerítenie a megfelelő igazságszolgáltatási eljárást, valamint nem szabad gyengítenie az olyan alapvető jogokat, mint a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélet tiszteletben tartásához való jog;<br/>
 
4. hangsúlyozza, hogy – amennyiben már léteznek polgári jogi intézkedések – a gazdasági és innovációs kockázatok értékelésének a büntetőjogi szankciók bevezetése előtt kell megtörténnie;<br/>
 
5. úgy véli, hogy az internetszolgáltatók nem viselhetik a felelősséget a szolgáltatásaikon keresztül továbbított vagy tárolt adatokért olyan mértékben, hogy az az ilyen adatok előzetes ellenőrzését vagy szűrését vonja maga után;<br/>
 
6. hangsúlyozza, hogy az áruk határokon átnyúló ellenőrzése és lefoglalása tekintetében meglévő hatáskörök megerősítésére irányuló intézkedések nem sérthetik a jogszerű, megfizethető és biztonságos gyógyszerekhez való világszintű hozzáférést;<br/>
 
7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot, az aláírók nevével együtt, a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamok parlamentjeinek.<br/>
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 17:48, 4 August 2015