Jak walczyć z ACTA

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search


Na tej stronie przedstawiono różne sposoby przeciwdziałania ACTA oraz informacje o tym niebezpiecznym układzie..Logo ACTA

ACTA to międzynarodowe porozumienie, które stwarza zagrożenie dla Internetu w obecnej postaci oraz godzi w podstawowe prawa i swobody obywatelskie.

Na tej stronie znajdziesz różne sposoby walki z ACTA jako obywatel.
Po pierwsze, dziękujemy, to wspaniale, że *chcesz* działać!

Co możesz zrobić?
Wiele rzeczy, od poznania sposobu, w jaki działa ACTA i dlaczego stanowi zagrożenie dla Internetowi i swobód obywatelskich do skontaktowania się z przedstawicielami swojego kraju zasiadającymi w Parlamencie Europejskim. Możesz też napisać piosenkę o tym, jakie uczucia wywołuje w tobie ACTA, stworzyć demotywatora lub obrazkowe makro (à la lolcat), zorganizować wydarzenie w swojej szkole w celu dyskusji i szerzenia informacji na ten temat etc.

Dwie główne rzeczy, jakie należy zrobić, to skontaktować z członkami Parlamentu Europejskiego i rozpowszechniać informacje o ACTA.

Aby być informowanym o ACTA, zapisz się do:

Skontaktuj się ze swoimi eurodeputowanymi[edit]

Nawiązanie kontaktu ze swoimi eurodeputowanymi jest najbardziej pożyteczną rzeczą, jaką możesz zrobić od teraz aż do ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim.

Musimy być gotowi działać na każdym kroku procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim. Każdy z tych kroków jest dla nas okazją na zabranie głosu przeciwko ACTA.

By zostać poinformowanym o terminie ostatecznej i najważniejszej części kampanii, wyślij pusty email na adres NOtoACTA-subscribe@laquadrature.net by zapisać się na naszą listę. Nie wykorzystamy twojego maila w innych celach.

Następne kroki w Parlamencie Europejskim[edit]

Większość krajów negocjujących ACTA już go podpisała, niedawno podpisy pod nim złożyły także państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Lecz ACTA wciąż musi trafić do Parlamentu Europejskiego, a jeśli zagłosuje on na NIE dla ACTA i odrzuci go, będzie to prawdopodobnie ostateczny cios dla tego układu.

Ale zanim dojdzie do głosowania na ACTA przez cały Parlament Europejski, kilka Komisji będzie przedstawiało swoje opinie na temat jego tekstu, wpływając na ostateczne stanowisko Parlamentu wobec ACTA.
Dlatego my, jako obywatele, musimy skontaktować się członkami tych komisji, aby upewnić się, że usłyszą o wszystkim, co jest w ACTA nie w porządku.

ACTA handcuffed world

Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego jest główną komisją pracującą nad ACTA.
Komisje: Prawna (JURI), ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE), Wolności Obywatelskich (LIBE) oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) również pracują nad tym zagadnieniem.
Każda z nich będzie najpierw głosowała na wydane przez siebie opinie, co jest dla obywateli okazją do zabrania głosu i wpłynięcia na sposób, w jaki zagłosują Parlamentarzyści.
Opinie te zostaną następnie wysłane do INTA, która weźmie je pod uwagę podczas tworzenia końcowego raportu.
INTA zagłosuje wtedy na własny raport, z możliwością wprowadzenia poprawek, co będzie stanowiło dla obywateli kolejną okazję do zabrania głosu.
Na koniec INTA prześle ostateczną wersję raportu do Parlamentu Europejskiego, który na jego podstawie podejmie decyzję.

Zawartość raportu INTA jest w związku z tym bardzo ważna i musimy się upewnić, że będzie odzwierciedlać uzasadnione obawy obywateli europejskich odnośnie ACTA.

By uzyskać bardziej szczegółowe informacje o procedurze zatwierdzenia ACTA przez system UE, zapoznaj się z plikiem zawierającym dokładny opis tej procedury.

Z kim się skontaktować[edit]

(translate me) Current main action:call members of the INTA committee to ask that their report on ACTA recommend the Parliament reject it, and to tell them about the dangers of ACTA..

Skontaktuj się z:

Na razie powinieneś skontaktować się z członkami INTA, aby upewnić się, że ich projekt raportu o ACTA zawrze twoje obawy.
Możesz zgłosić im swoje uwagi i poprosić o pomoc w odrzuceniu ACTA poprzez ich raport.

Możesz też skontaktować się z członkami komisji LIBE, ITRE, JURI oraz DEVE i wytłumaczyć im problemy wynikające z ACTA, wpływając na każdy z ich raportów.

Za parę tygodni/miesięcy, gdy ACTA zostanie ukończony, odbędzie się wielka kampania polegająca na dzwonieniu do członków Parlamentu Europejskiego.
Jak najwięcej z nas musi skontaktować się z eurodeputowanymi, aby zrozumieli jak ważne jest dla obywateli Europy to, żeby ACTA został odrzucony oraz dlaczego jest on taki niebezpieczny.

Jak się skontaktować, co powiedzieć[edit]

Dla poznania szczegółowych argumentów odnośnie zagrożeń płynących z ACTA, przeczytaj analizę końcowej wersji ACTA wykonaną przez La Quadrature, zawiera ona wiele silnych argumentów. Sekcja „dowiedz się więcej” położona poniżej również zawiera użyteczne informacje.

Najważniejsze kwestie to:

 • ACTA zmienia dostawców internetu w swoje prywatne służby ścigające naruszenie praw autorskich, zmuszając ich do brania legalnej odpowiedzialności za działania ich użytkowników
 • ACTA określa ciężkie, ale nieprecyzyjnie zdefiniowane sankcje prawne
 • ACTA pomija procedury demokratyczne i otwiera drzwi dla równoległego procesu prawnego, z czego Europejscy Parlamentarzyści powinni być szczególnie niezadowoleni

Jak dzwonić:

 1. Po pierwsze, zapoznaj się dobrze z argumentami (nie bój się wypróbować ich na swoich znajomych etc.).
 2. Wybierz któregokolwiek europosła z komitetu INTA i wybierz jego numer.
  Najprawdopodobniej dodzwonisz się do jego asystenta, są to zwykle bystre i dobrze wychowane osoby, potraktuj ich adekwatnie.
 3. Bądź opanowany i spokojny, powiedz o swoich zmartwieniach, poproś ich o wzięcie udziału w debatach parlamentarnych i o zabranie głosu przeciwko ACTA.
 4. Powtórz procedurę dla kolejnego członka Komisji.

Powinieneś zadzwonić też do członków komitetów komisją ITRE, komisją LIBE, JURI oraz DEVE i z nimi również porozmawiać.

Jeśli zadadzą ci pytanie, na które nie znasz odpowiedzi – nie martw się. Nie jesteś ekspertem, a jedynie zaniepokojonym obywatelem.
Powiedz, że poszukasz odpowiedzi i oddzwonisz, gdy uzyskasz informacje.
Ogółem, nie wahaj się: oferować oddzwonienia z dodatkowymi informacjami, spotkać się z członkiem Parlamentu Europejskiego, wysłać dodatkowe dokumenty i pomoce etc.

Przykładowa rozmowa telefoniczna[edit]

Tutaj znajduje się przykładowa rozmowa, dla przedstawienia jaki może być jej przebieg.

Nie jest przeznaczona do ponownego użycia, ma jedynie służyć jako poradnik, przykład.
Pamiętaj, spontaniczność zawsze daje lepsze efekty…

 • TY: Dzień dobry, chciałbym porozmawiać z Panem/Panią Europoseł.
 • Asystent/ka: "Pan/Pani Europoseł jest teraz niedostępny/a, jestem jego/jej asystentem/ką. W czym mogę pomóc?"
 • TY: "Jestem MojeImię, dzwonię z MójKraj, jestem bardzo zaniepokojony porozumieniem ACTA."
 • Asystent/ka: "Rozumiem. Mieliśmy już telefony w tej sprawie. Nie mam teraz czasu."
 • TY: "Ale to bardzo ważne! Całe negocjacje były niedemokratyczne i mogą radykalnie zmienić oblicze Internetu oraz ograniczyć swobody obywatelskie."
 • Asystent/ka: "Proszę się nie martwić, tekst porozumienia nie jest aż tak zły, wszystko będzie w porządku."
 • TY: "Analiza wykonana przez Komisję Europejską wskazuje, że aktualna wersja wykracza poza Acquis communautaire. Porozumienie ACTA pozwala Komisji na negocjacje w sprawie sankcji cywilnych i kryminalnych. Nie jest tylko porozumieniem handlowym. Parlament Europejski musi spełnić swój obowiązek obrony interesów obywateli UE. Pan/Pani Europoseł powinien/winna pomóc ukształtować raport INTA tak, aby przedstawiał te informacje."
 • Asystent/ka: "Przekażę to Panu/Pani Europosłowi."
 • TY: "Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogę przesłać dokumenty referencyjne. Zadzwonię niedługo, żeby poznać jego/jej zdanie. Miłego dnia."

Przykładowy e-mail[edit]

Drogi Pośle/Droga Posłanko,

Chciałbym wyrazić swoje niezadowolenie i obawy związane z wiadomościami dotyczącymi podpisania przez Rzeczpospolitą Polską "Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi...", szerzej znanej pod akronimem swojej oryginalnej anglojęzycznej nazwy, czyli ACTA. Jestem przekonany, że umowa ta otwiera drzwi do procederów, które mogą zostać wykorzystane przez organizacje chroniące praw własności intelektualnej do nieuczciwego dochodzenia swoich interesów.

Podczas zapoznawania się z tekstem umowy uwagę moją przykuł punkt 3. artykułu 9. Mówi on o możliwości zgłoszenia przez właściciela praw autorskich domniemanej wysokości odszkodowania na rzecz strat, które zostały poniesione wskutek naruszenia tychże praw. Organizacje, które są właścicielami praw autorskich bardzo często już udowadniały, że potrafią w bardzo szkodliwy i nieuczciwy sposób wykorzystywać ten sposób myślenia. Należałoby przywołać tutaj przykład amerykańskiej organizacji RIAA zrzeszającej artystów, która stała się znana w roku 2006 z powodu oskarżenia rodziny nie posiadającej komputera o naruszenie praw autorskich przez udostępnianie plików zawierających treści nimi chronione. Podobne oskarżenia zostały wysunięte w roku 2009 w stosunku do Joela Tanenbauma, na którego została nałożona grzywna w wysokości 4.5 miliona dolarów, czyli 80 tysięcy dolarów za jeden udostępniany przez niego utwór. Uważam, że aktualny zapis w umowie pozwala na nieuczciwe i niepodyktowane żadnymi realnymi przesłankami "szacowanie" strat w podobny sposób, jak został tutaj przedstawiony.

Kolejnym punktem budzącym we mnie duży niepokój jest punkt 6. artykułu 27. Zabrania on dystrybucji, produkcji, jak i przywozu urządzeń oraz produktów włącznie z programami komputerowymi, które mogą zostać wykorzystane do "obchodzenia skutecznego środka technicznego". W rozumieniu Umowy, "środek techniczny" to każda forma zabezpieczenia, jaka została podjęta przez właściciela praw autorskich w celu ograniczenia dystrybucji treści objętych takim prawem. Umowa pomija jednak jeden bardzo ważny fakt - programy komputerowe, które mogą posłużyć do łamania takich metod, mają również bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle komputerowym podczas tworzenia nowego oprogramowania. Debugery i deasemblery (bo o takich programach mowa) są niezastąpione przy testowaniu oprogramowania oraz nauki o budowie plików wykonywalnych. Jeśli dystrybucja takiego oprogramowania zostałaby zabroniona lub ograniczona, mogłoby to bardzo negatywnie wpłynąć na jakość produkowanego nowego oprogramowania - co jest idealnie przeciwne samemu założeniu Umowy, która ma przecież zapewniać "trwały wzrost gospodarczy we wszystkich gałęziach przemysłu" (cyt. z preambuły Umowy).

Prosiłbym o uważne przeanalizowanie treści tejże Umowy, oraz - jeśli to możliwe - zwrócenie uwagi szanownych Posłów i Posłanek na tematy w niej poruszane. Jestem pewny, że ratyfikacja Umowy nie będzie miała żadnych pozytywnych skutków dla polskiego społeczeństwa, a może nawet doprowadzić do ograniczenia wolności korzystania z sieci Internet poprzez obawy o nieuzasadnione łamanie praw autorskich.

Z poważaniem, XYZ

Nadchodząca kampania główna[edit]

Gdy wszystkie komitety przedstawią już swoją opinię o ACTA, zostanie ona przekazana do głosowania przed całym Parlamentem Europejskim (tzw. głosowanie plenarne).
Nie wiadomo dokładnie, kiedy odbędzie się głosowanie plenarne, ponieważ jego rozkład jest upubliczniany dopiero na kilka dni/tygodni wstecz. Musimy pozostać czujni.

Gdy termin będzie już znany, zanim odbędzie się głosowanie w sprawie ACTA jak najwięcej osób musi skontaktować się z członkami Parlamentu Europejskiego i powiedzieć im, dlaczego ACTA jest niebezpieczna, stanowi zaprzeczenie dla demokracji i powinna zostać odrzucona.

By zostać poinformowanym o terminie ostatecznej i najważniejszej części kampanii, wyślij pusty email na adres NOtoACTA-subscribe@laquadrature.netby zapisać się na naszą listę. Nie wykorzystamy twojego maila w innych celach.

Szerz wieści[edit]

Kolejnym ważnym sposobem na walkę z ACTA jest informowanie o niej innych i zapewnienie, że jak najwięcej osób jest świadomych zagrożeń płynących z tego układu. Może się to wydawać oczywiste, ale ludzie będą chcieli walczyć z ACTA tylko wtedy, gdy zdadzą sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie ze sobą niesie.

Dowiedz się więcej[edit]

Możesz dowiedzieć się więcej na temat ACTA i jego wpływu na nasze wolności obywatelskie na http://lqdn.fr/acta

Dostępna jest też analiza ostatecznej wersji ACTA, wykonana przez La Quadrature i podsumowanie całej krytyki skierowanej w stronę ACTA.

Poniższe zasoby pomogą ci w lepszym zrozumieniu ACTA:

Informuj[edit]

Możesz pomóc w rozpowszechnianiu powyższych zasobów za pomocą

 • Twittera,
 • Facebooka,
 • Google+,
 • list mailingowych,
 • emaila,
 • forów dyskusyjnych,
 • twojego bloga, etc.

Kieruj ludzi do pliku La Quadrature o ACTA[edit]

 • Rozpowszechniaj dossier o ACTA i odsyłaj do niego osoby szukające więcej informacji

Pokaż innym wideo “NIE dla ACTA”[edit]

 • Możesz osadzić je gdziekolwiek:
  • Użyj poniższego kodu HTML do umieszczenia na stronie głównej wersji wideo
<iframe src="http://mediakit.laquadrature.net/embed/716?size=medium" 
style="width: 640px; height: 500px; border: 0; overflow: hidden"></iframe>
  • Albo przejdź do tej strony, aby znaleźć kod dla innych wersji filmu w języku angielskim, a na tę stronę dla wersji francuskojęzycznej.
  • By zamieścić na stronie wideo z napisami w języku polskim, użyj tego kodu:
<iframe src="http://mediakit.laquadrature.net/embed/716?size=medium&sub=pl_PL" 
style="width: 640px; height: 500px; border: 0; overflow: hidden"></iframe>
  • Możesz też w celu rozpowszechniania filmu skorzystać z odnośników na Youtube i Dailymotion.

Ten film jest opublikowany na liberalnej i swobodnej licencji Creative Commons, więc nie musisz prosić o prawo do korzystania z niego. :)

88x31.png

Użyj własnych słów, dźwięków, obrazów, by mówić o ACTA[edit]

Wyrażanie siebie poprzez sztukę jest kolejną skuteczną metodą przekazywania informacji.
Siła jej wpływu na innych ludzi jest ogromna, stanowi ona więc świetny sposób na przeciwdziałanie ACTA jeśli lubisz pisać, rysować, malować, tworzyć muzykę, etc.


Tutaj znajdziesz parę pomysłów.

Możesz:

 • Napisać artykuł na swoim blogu,
 • Napisać artykuł dla twojej gazetki szkolnej, uniwersyteckiej lub firmowej
 • Napisać do gazet z pytaniem, dlaczego nie mówią więcej o ACTA oraz przekazać im więcej informacji o tym porozumieniu
 • Stworzyć więcej filmów i grafik przeciwko albo całemu ACTA, albo konkretnym jego częściom
  • Możesz na przykład zaprojektować bannery, buttony, ilustracje przeciwko ACTA (korzystając, jeśli chcesz, z materiałów z wideo) które inni mogą używać jako swoje sygnatury, awatary, na swoich blogach, w artykułach do gazet etc.
  • Jeśli to zrobisz, podziel się podając tutaj link do swoich prac.
 • Możesz też remiksować i przerabiać materiały z filmów w celu wzbudzenia nimi na nowo zainteresowania.
  • Dla przykładu, po prawej znajduje się remiks “NIE dla ACTA” z Robocopyright:

Więcej sposobów na pomoc[edit]

Przetłumacz filmy na swój język[edit]

Wiele krajów posiada już własne wersje językowe, ty także możesz pomóc!
Sprawdź w poniższym EtherPadzie, czy "NIE dla ACTA" jest już przetłumaczone na twój język i czy został na jego postawie utworzony plik .srt z napisami: http://pad.lqdn.fr/p/trad-video-acta

Prześlij swoje zsynchronizowane pliki z napisami na contact@laquadrature.net.

Zorganizuj wydarzenie[edit]

 • Zorganizuj publiczne wydarzenie w swojej szkole, uczelni, miejscu pracy, etc.
  • Zorganizuj dyskusję na temat ACTA, łącząc ją ze swoimi lekcjami lub zajęciami
  • Pokaż wideo “NIE dla ACTA”

Zajmij publicznie stanowisko[edit]

 • Jeśli należysz do organizacji pozarządowej, rozważ publiczny sprzeciw wobec ACTA i powiedz swoim pracownikom o zagrożeniach płynących z ACTA.
 • Jeśli jesteś znaną osobą, możesz skorzystać ze swojej popularności, by poinformować o ACTA i go potępić.

Wesprzyj la Quadrature du Net[edit]

Jeśli cię na nią stać, każda pomoc finansowa jest mile widziana.

Możesz przesłać donację, by pomóc La Quadrature w kontynuowaniu walki z ACTA oraz pracy nad resztą swoich projektów.

http://lqdn.fr/support

Przetłumacz tę stronę na swój język[edit]

Aby pomóc osobom z całego świata walczyć z ACTA, pomóż w tłumaczeniu tej strony.

Pamiętaj, aby zawsze korzystać z angielskiej wersji strony jako źródła dla swojego tłumaczenia, ponieważ jest ona najbardziej aktualna

Dla wspólnie prowadzonych tłumaczeń i łatwiejszej korekty możesz korzystać z EtherPada, http://pad.lqdn.fr/p/How-to-act-against-ACTA-LANGUAGE

np.: https://pad.lqdn.fr/p/How_to_act_against_ACTA_es

Po ukończeniu tłumaczenia utwórz dla niego nową stronę na wiki i dodaj link do swojego języka u góry strony.


Dziękujemy za pomoc. :)