Contactez vos eurodéputés

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
2016
Cette page liste les adresses emails des députés au Parlement européen
 • Emil RADEV,emil.radev@europarl.europa.eu,
 • Jonás FERNÁNDEZ,jonas.fernandezalvarez@europarl.europa.eu,
 • Anna HEDH,anna.hedh@europarl.europa.eu,
 • Nuno MELO,nuno.melo@europarl.europa.eu,
 • Davor Å KRLEC,davor.skrlec@europarl.europa.eu,
 • Kinga GÁL,kinga.gal@europarl.europa.eu,
 • Liisa JAAKONSAARI,liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu,
 • Csaba MOLNÁR,csaba.molnar@europarl.europa.eu,
 • Norica NICOLAI,norica.nicolai@europarl.europa.eu,
 • Iuliu WINKLER,iuliu.winkler@europarl.europa.eu,
 • Paul TANG,paul.tang@europarl.europa.eu,
 • Merja KYLLÖNEN,merja.kyllonen@europarl.europa.eu,
 • Alojz PETERLE,alojz.peterle@europarl.europa.eu,
 • Constance LE GRIP,constance.legrip@europarl.europa.eu,
 • Maria GRAPINI,maria.grapini@europarl.europa.eu,
 • Eva KAILI,eva.kaili@europarl.europa.eu,
 • Gérard DEPREZ,gerard.deprez@europarl.europa.eu,
 • Elisa FERREIRA,elisa.ferreira@europarl.europa.eu,
 • Claude ROLIN,claude.rolin@europarl.europa.eu,
 • Liadh NÍ RIADA,liadh.niriada@europarl.europa.eu,
 • Jan ZAHRADIL,jan.zahradil@europarl.europa.eu,
 • Cornelia ERNST,cornelia.ernst@europarl.europa.eu,
 • Josu JUARISTI ABAUNZ,josu.juaristi@europarl.europa.eu,
 • Sophie MONTEL,sophie.montel@europarl.europa.eu,
 • Helmut SCHOLZ,helmut.scholz@europarl.europa.eu,
 • Ulrike TREBESIUS,ulrike.trebesius@europarl.europa.eu,
 • Deirdre CLUNE,deirdre.clune@europarl.europa.eu,
 • Elly SCHLEIN,elly.schlein@europarl.europa.eu,
 • Martina WERNER,martina.werner@europarl.europa.eu,
 • Julie WARD,julie.ward@europarl.europa.eu,
 • Sylvie GODDYN,sylvie.goddyn@europarl.europa.eu,
 • Marek JUREK,marek.jurek@europarl.europa.eu,
 • Olga SEHNALOVÁ,olga.sehnalova@europarl.europa.eu,
 • Miroslav POCHE,miroslav.poche@europarl.europa.eu,
 • Mike HOOKEM,mike.hookem@europarl.europa.eu,
 • Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI,bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu,
 • Renate SOMMER,renate.sommer@europarl.europa.eu,
 • Krisztina MORVAI,krisztina.morvai@europarl.europa.eu,
 • Marie-Christine VERGIAT,marie-christine.vergiat@europarl.europa.eu,
 • Markus PIEPER,markus.pieper@europarl.europa.eu,
 • Arnaud DANJEAN,arnaud.danjean@europarl.europa.eu,
 • Jan KELLER,jan.keller@europarl.europa.eu,
 • Bolesław G. PIECHA,boleslaw.piecha@europarl.europa.eu,
 • Barbara SPINELLI,barbara.spinelli@europarl.europa.eu,
 • Heinz K. BECKER,heinzk.becker@europarl.europa.eu,
 • Iratxe GARCÍA PÉREZ,iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu,
 • Gianni PITTELLA,gianni.pittella@europarl.europa.eu,
 • Joëlle MÉLIN,joelle.melin@europarl.europa.eu,
 • Jana ÅœITŇANSKÁ,jana.zitnanska@europarl.europa.eu,
 • Manfred WEBER,manfred.weber@europarl.europa.eu,
 • Norbert ERDŐS,norbert.erdos@europarl.europa.eu,
 • Peter JAHR,peter.jahr@europarl.europa.eu,
 • Svetoslav Hristov MALINOV,svetoslav.malinov@europarl.europa.eu,
 • John Stuart AGNEW,johnstuart.agnew@europarl.europa.eu,
 • Ramón Luis VALCÁRCEL SISO,ramonluis.valcarcel@europarl.europa.eu,
 • Ignazio CORRAO,ignazio.corrao@europarl.europa.eu,
 • Esther de LANGE,esther.delange@europarl.europa.eu,
 • Elisabeth KÖSTINGER,elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu,
 • Petr MACH,petr.mach@europarl.europa.eu,
 • Jane COLLINS,jane.collins@europarl.europa.eu,
 • Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR,claudia.monteirodeaguiar@europarl.europa.eu,
 • Christofer FJELLNER,christofer.fjellner@europarl.europa.eu,
 • Danuta Maria HÜBNER,danuta.huebner@europarl.europa.eu,
 • Udo VOIGT,udo.voigt@europarl.europa.eu,
 • Boris ZALA,boris.zala@europarl.europa.eu,
 • Jean-François JALKH,jean-francois.jalkh@europarl.europa.eu,
 • Andrey KOVATCHEV,andrey.kovatchev@europarl.europa.eu,
 • Marita ULVSKOG,marita.ulvskog@europarl.europa.eu,
 • Morten Helveg PETERSEN,mortenhelveg.petersen@europarl.europa.eu,
 • Josep-Maria TERRICABRAS,josep-maria.terricabras@europarl.europa.eu,
 • Franz OBERMAYR,franz.obermayr@europarl.europa.eu,
 • Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ,monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu,
 • Norbert LINS,norbert.lins@europarl.europa.eu,
 • Othmar KARAS,othmar.karas@europarl.europa.eu,
 • Richard ASHWORTH,richard.ashworth@europarl.europa.eu,
 • Marco AFFRONTE,marco.affronte@europarl.europa.eu,
 • Biljana BORZAN,biljana.borzan@europarl.europa.eu,
 • Eduard KUKAN,eduard.kukan@europarl.europa.eu,
 • David BORRELLI,david.borrelli@europarl.europa.eu,
 • Herbert REUL,herbert.reul@europarl.europa.eu,
 • Ioan Mircea PAŞCU,ioanmircea.pascu@europarl.europa.eu,
 • Julia REDA,julia.reda@europarl.europa.eu,
 • Daciana Octavia SÂRBU,dacianaoctavia.sarbu@europarl.europa.eu,
 • David COBURN,david.coburn@europarl.europa.eu,
 • Georgios KYRTSOS,georgios.kyrtsos@europarl.europa.eu,
 • Caterina CHINNICI,caterina.chinnici@europarl.europa.eu,
 • Tanja FAJON,tanja.fajon@europarl.europa.eu,
 • Mara BIZZOTTO,mara.bizzotto@europarl.europa.eu,
 • Georgios EPITIDEIOS,georgios.epitideios@europarl.europa.eu,
 • Marlene MIZZI,marlene.mizzi@europarl.europa.eu,
 • Eleonora FORENZA,eleonora.forenza@europarl.europa.eu,
 • Marco ZANNI,marco.zanni@europarl.europa.eu,
 • Ulrike RODUST,ulrike.rodust@europarl.europa.eu,
 • Janusz LEWANDOWSKI,janusz.lewandowski@europarl.europa.eu,
 • Petras AUÅ TREVIČIUS,petras.austrevicius@europarl.europa.eu,
 • Bendt BENDTSEN,bendt.bendtsen@europarl.europa.eu,
 • Kostas CHRYSOGONOS,kostas.chrysogonos@europarl.europa.eu,
 • Doru-Claudian FRUNZULICĂ,doru.frunzulica@europarl.europa.eu,
 • Nikolay BAREKOV,nikolay.barekov@europarl.europa.eu,
 • Gunnar HÖKMARK,gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
 • Miguel URBÁN CRESPO,miguel.urbancrespo@europarl.europa.eu,
 • Davor Ivo STIER,davor.stier@europarl.europa.eu,
 • Manolis KEFALOGIANNIS,manolis.kefalogiannis@europarl.europa.eu,
 • Urmas PAET,urmas.paet@europarl.europa.eu,
 • Udo BULLMANN,udo.bullmann@europarl.europa.eu,
 • Alessia Maria MOSCA,alessia.mosca@europarl.europa.eu,
 • Angélique DELAHAYE,angelique.delahaye@europarl.europa.eu,
 • Burkhard BALZ,burkhard.balz@europarl.europa.eu,
 • Laura FERRARA,laura.ferrara@europarl.europa.eu,
 • Massimiliano SALINI,massimiliano.salini@europarl.europa.eu,
 • José BOVÉ,jose.bove@europarl.europa.eu,
 • Jarosław KALINOWSKI,jaroslaw.kalinowski@europarl.europa.eu,
 • Joachim SCHUSTER,joachim.schuster@europarl.europa.eu,
 • Gesine MEISSNER,gesine.meissner@europarl.europa.eu,
 • Notis MARIAS,notis.marias@europarl.europa.eu,
 • Monika HOHLMEIER,monika.hohlmeier@europarl.europa.eu,
 • Marijana PETIR,marijana.petir@europarl.europa.eu,
 • Demetris PAPADAKIS,demetris.papadakis@europarl.europa.eu,
 • Karima DELLI,karima.delli@europarl.europa.eu,
 • Jens GIESEKE,jens.gieseke@europarl.europa.eu,
 • Tom VANDENKENDELAERE,tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu,
 • Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI,elissavet.vozemberg@europarl.europa.eu,
 • Wim van de CAMP,wim.vandecamp@europarl.europa.eu,
 • Cristian Dan PREDA,cristiandan.preda@europarl.europa.eu,
 • Ana GOMES,anamaria.gomes@europarl.europa.eu,
 • JÞrn DOHRMANN,jorn.dohrmann@europarl.europa.eu,
 • Gabrielius LANDSBERGIS,gabrielius.landsbergis@europarl.europa.eu,
 • Dario TAMBURRANO,dario.tamburrano@europarl.europa.eu,
 • Therese COMODINI CACHIA,therese.comodinicachia@europarl.europa.eu,
 • Cristian-Silviu BUŞOI,cristiansilviu.busoi@europarl.europa.eu,
 • Nicolas BAY,nicolas.bay@europarl.europa.eu,
 • Pina PICIERNO,giuseppina.picierno@europarl.europa.eu,
 • Eva PAUNOVA,eva.paunova@europarl.europa.eu,
 • Bernd LUCKE,bernd.lucke@europarl.europa.eu,
 • Tomáš ZDECHOVSKÝ,tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu,
 • Rosa D'AMATO,rosa.damato@europarl.europa.eu,
 • Kati PIRI,kati.piri@europarl.europa.eu,
 • Maria SPYRAKI,maria.spyraki@europarl.europa.eu,
 • Eleni THEOCHAROUS,eleni.theocharous@europarl.europa.eu,
 • Edward CZESAK,edward.czesak@europarl.europa.eu,
 • Margot PARKER,margot.parker@europarl.europa.eu,
 • Elmar BROK,elmar.brok@europarl.europa.eu,
 • Jytte GUTELAND,jytte.guteland@europarl.europa.eu,
 • Marietje SCHAAKE,marietje.schaake@europarl.europa.eu,
 • Tunne KELAM,tunne.kelam@europarl.europa.eu,
 • Salvatore CICU,salvatore.cicu@europarl.europa.eu,
 • Pavel POC,pavel.poc@europarl.europa.eu,
 • Carlos ITURGAIZ,carlos.iturgaiz@europarl.europa.eu,
 • Luigi MORGANO,luigi.morgano@europarl.europa.eu,
 • Claude TURMES,claude.turmes@europarl.europa.eu,
 • Sofia RIBEIRO,sofia.ribeiro@europarl.europa.eu,
 • Thomas HÄNDEL,thomas.haendel@europarl.europa.eu,
 • Fulvio MARTUSCIELLO,fulvio.martusciello@europarl.europa.eu,
 • Danuta JAZŁOWIECKA,danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu,
 • György SCHÖPFLIN,gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu,
 • Anneleen VAN BOSSUYT,anneleen.vanbossuyt@europarl.europa.eu,
 • Jean-Paul DENANOT,jean-paul.denanot@europarl.europa.eu,
 • João PIMENTA LOPES,Joao.pimentalopes@europarl.europa.eu,
 • Nicola CAPUTO,nicola.caputo@europarl.europa.eu,
 • Soledad CABEZÓN RUIZ,soledad.cabezonruiz@europarl.europa.eu,
 • Nirj DEVA,nirj.deva@europarl.europa.eu,
 • Yannick JADOT,yannick.jadot@europarl.europa.eu,
 • László TŐKÉS,laszlo.tokes@europarl.europa.eu,
 • Gerolf ANNEMANS,gerolf.annemans@europarl.europa.eu,
 • JérÃŽme LAVRILLEUX,jerome.lavrilleux@europarl.europa.eu,
 • Jordi SEBASTIÀ,jordi.sebastia@europarl.europa.eu,
 • Harald VILIMSKY,harald.vilimsky@europarl.europa.eu,
 • Kathleen VAN BREMPT,kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu,
 • Elisabetta GARDINI,elisabetta.gardini@europarl.europa.eu,
 • Michela GIUFFRIDA,michela.giuffrida@europarl.europa.eu,
 • Jutta STEINRUCK,jutta.steinruck@europarl.europa.eu,
 • Sergio Gaetano COFFERATI,sergio.cofferati@europarl.europa.eu,
 • Marco ZULLO,marco.zullo@europarl.europa.eu,
 • Knut FLECKENSTEIN,knut.fleckenstein@europarl.europa.eu,
 • Jozo RADOÅ ,jozo.rados@europarl.europa.eu,
 • Hilde VAUTMANS,hilde.vautmans@europarl.europa.eu,
 • Philippe LAMBERTS,philippe.lamberts@europarl.europa.eu,
 • Pilar AYUSO,pilar.ayuso@europarl.europa.eu,
 • Aymeric CHAUPRADE,aymeric.chauprade@europarl.europa.eu,
 • Luděk NIEDERMAYER,ludek.niedermayer@europarl.europa.eu,
 • Gabriele PREUSS,gabriele.preuss@europarl.europa.eu,
 • Dimitrios PAPADIMOULIS,dimitrios.papadimoulis@europarl.europa.eu,
 • Valdemar TOMAÅ EVSKI,valdemar.tomasevski@europarl.europa.eu,
 • Ismail ERTUG,ismail.ertug@europarl.europa.eu,
 • Bronis ROPĖ,bronis.rope@europarl.europa.eu,
 • Janusz KORWIN-MIKKE,janusz.korwin-mikke@europarl.europa.eu,
 • Emilian PAVEL,emilian.pavel@europarl.europa.eu,
 • Aldo PATRICIELLO,aldo.patriciello@europarl.europa.eu,
 • Martin SCHULZ,martin.schulz@europarl.europa.eu,
 • Mario BORGHEZIO,mario.borghezio@europarl.europa.eu,
 • Anne SANDER,anne.sander@europarl.europa.eu,
 • Jakob von WEIZSÄCKER,jakob.vonweizsaecker@europarl.europa.eu,
 • Milan ZVER,milan.zver@europarl.europa.eu,
 • Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ,agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu,
 • Timothy KIRKHOPE,timothy.kirkhope@europarl.europa.eu,
 • Nicola DANTI,nicola.danti@europarl.europa.eu,
 • Dominique BILDE,dominique.bilde@europarl.europa.eu,
 • Margrete AUKEN,margrete.auken@europarl.europa.eu,
 • Karin KADENBACH,karin.kadenbach@europarl.europa.eu,
 • Virginie ROZIÈRE,virginie.roziere@europarl.europa.eu,
 • Ryszard Antoni LEGUTKO,ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu,
 • Inese VAIDERE,inese.vaidere@europarl.europa.eu,
 • Theodor Dumitru STOLOJAN,theodordumitru.stolojan@europarl.europa.eu,
 • Werner LANGEN,werner.langen@europarl.europa.eu,
 • Daniele VIOTTI,daniele.viotti@europarl.europa.eu,
 • Zoltán BALCZÓ,zoltan.balczo@europarl.europa.eu,
 • Julie GIRLING,julie.girling@europarl.europa.eu,
 • Bart STAES,bart.staes@europarl.europa.eu,
 • Liliana RODRIGUES,liliana.rodrigues@europarl.europa.eu,
 • Pirkko RUOHONEN-LERNER,pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu,
 • Pavel TELIČKA,pavel.telicka@europarl.europa.eu,
 • James NICHOLSON,james.nicholson@europarl.europa.eu,
 • Vilija BLINKEVIČIŪTĖ,vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu,
 • Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY,christine.revaultdallonnesBONNEFOY@europarl.europa.eu,
 • Bill ETHERIDGE,bill.etheridge@europarl.europa.eu,
 • Martina MICHELS,martina.michels@europarl.europa.eu,
 • Ivo VAJGL,ivo.vajgl@europarl.europa.eu,
 • Rachida DATI,rachida.dati@europarl.europa.eu,
 • Jude KIRTON-DARLING,jude.kirton-darling@europarl.europa.eu,
 • Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG,lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu,
 • Francisco ASSIS,francisco.assis@europarl.europa.eu,
 • Daniel CASPARY,daniel.caspary@europarl.europa.eu,
 • Sophia in 't VELD,sophie.intveld@europarl.europa.eu,
 • Andi CRISTEA,andi.cristea@europarl.europa.eu,
 • Brando BENIFEI,brando.benifei@europarl.europa.eu,
 • Jarosław WAŁĘSA,jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu,
 • Ramon TREMOSA i BALCELLS,ramon.tremosa@europarl.europa.eu,
 • Francisco José MILLÁN MON,francisco.millanmon@europarl.europa.eu,
 • Victor BOŞTINARU,victor.bostinaru@europarl.europa.eu,
 • Enrique GUERRERO SALOM,enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu,
 • Simona BONAFÈ,simona.bonafe@europarl.europa.eu,
 • Angelika MLINAR,angelika.mlinar@europarl.europa.eu,
 • Geoffrey VAN ORDEN,geoffrey.vanorden@europarl.europa.eu,
 • Nathan GILL,nathan.gill@europarl.europa.eu,
 • Gianluca BUONANNO,gianluca.buonanno@europarl.europa.eu,
 • Alyn SMITH,alyn.smith@europarl.europa.eu,
 • Reimer BÖGE,reimer.boege@europarl.europa.eu,
 • Ian HUDGHTON,ian.hudghton@europarl.europa.eu,
 • Matt CARTHY,matt.carthy@europarl.europa.eu,
 • Jan Philipp ALBRECHT,jan.albrecht@europarl.europa.eu,
 • Sven GIEGOLD,sven.giegold@europarl.europa.eu,
 • Isabelle THOMAS,isabelle.thomas@europarl.europa.eu,
 • Charles TANNOCK,charles.tannock@europarl.europa.eu,
 • Franck PROUST,franck.proust@europarl.europa.eu,
 • Michel REIMON,michel.reimon@europarl.europa.eu,
 • Laura AGEA,laura.agea@europarl.europa.eu,
 • Bernd LANGE,bernd.lange@europarl.europa.eu,
 • Javi LÓPEZ,javi.lopez@europarl.europa.eu,
 • Alain LAMASSOURE,alain.lamassoure@europarl.europa.eu,
 • Tibor SZA